bəhr

bəhr
f. 1) məhsul, bəhər; 2) hissə, pay; 3) xeyir, mənfəət
ə. 1) dəniz; 2) böyük göl; 3) m. bir şeyin çox olduğu yer. Bəhri-mühit okean
ə. şeir vəzni. Bəhri-təvil əruzun nəsr kimi yazılmış və müəyyən vəznlə oxunan qafiyəli növü

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”